Struktur

Selskabets aktive erhvervsinvesteringer omfatter følgende

GateHouse A/S

GateHouse A/S er et software selskab, der arbejder med produkter, der bl.a. sikrer effektiv og sikker kommunikation mellem forskellige systemer.
For yderligere information: www.gatehouse.dk