Strategi

Otto Mønsted A/S´ hovedstrategi er risikospredning og at virke inden for følgende områder:

  • Porteføljeinvesteringer (børsnoterede værdipapirer)
  • Equity Fonde, Fund of Funds og andre private placeringer
  • Aktive erhvervsinvesteringer

Investeringsramme

Otto Mønsted A/S og Otto Mønsteds Fonds investeringsevne er i dag over 900 mio. kr.