Årsrapport

HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT

mio.kr.  2018 2017 2016 2015 2014 2013
Bruttofortjeneste 62,9 37,0 28,8 78,8 87,0 44,2
Årets resultat 51,6 25,5 18,9 68,8 67,1 34,9
Finansielle anlægsaktiver 679,9 618,2 557,7 595,1 530,8 470,2
Aktiver i alt 787,5 759,0 715,7 711,0 599,6 543,3
Egenkapital 566,7 540,6 534,0 540,1 486,3 434,9
Soliditetsgrad 72,0% 71,2% 74,6% 76,0% 81,1% 80,0%
Gæld til kreditinstitutter 50,0 90,0 89,8 100,0 105,1 105,7


FORVENTNINGER TIL 2019

Der forventes et positivt resultat for 2019.
Den hidtidige porteføljestrategi vil løbende blive tilpasset den økonomiske udvikling ud fra et forsigtighedsprincip.


ÅRSRAPPORT