Årsrapport

HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT

mio.kr.  2019 2018 2017 2016 2015 2014
Bruttofortjeneste 76,2 62,9 37,0 28,8 78,8 87,0
Årets resultat 66,0 51,6 25,5 18,9 68,8 67,1
Finansielle anlægsaktiver 637,9 679,9 618,2 557,7 595,1 530,8
Aktiver i alt 799,0 787,5 759,0 715,7 711,0 599,6
Egenkapital 581,1 566,7 540,6 534,0 540,1 486,3
Soliditetsgrad 72,7% 72,0% 71,2% 74,6% 76,0% 81,1%
Gæld til kreditinstitutter 21,6 50,0 90,0 89,8 100,0 105,1


FORVENTNINGER TIL 2020

Første kvartal 2020 har givet store kursfald på især selskabets aktier og high yield obligationer som følge af Covid19-epidemien og den deraf følgende nedlukning af store dele af verdensøkonomien. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at vurdere, hvor stor effekten på selskabets investeringer vil være for året som helhed.

Den hidtidige porteføljestrategi vil løbende blive tilpasset den økonomiske udvikling ud fra et forsigtighedsprincip.


ÅRSRAPPORT