Årsrapport

HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT

mio.kr.  2017 2016 2015 2014 2013 2012
Bruttofortjeneste 37,0 28,8 78,8 87,0 44,2 35,0
Årets resultat 25,5 18,9 68,8 67,1 34,9 25,6
Finansielle anlægsaktiver 618,2 557,7 595,1 530,8 470,2 477,7
Aktiver i alt 759,0 715,7 711,0 599,6 543,3 537,4
Egenkapital 540,6 534,0 540,1 486,3 434,9 399,4
Soliditetsgrad 71,2% 74,6% 76,0% 81,1% 80,0% 74,3%
Gæld til kreditinstitutter 90,0 89,8 100,0 105,1 105,7 134,8


FORVENTNINGER TIL 2018

Der forventes et positivt resultat for 2018.
Den hidtidige porteføljestrategi vil løbende blive tilpasset den økonomiske udvikling ud fra et forsigtighedsprincip.


ÅRSRAPPORT