Idégrundlag

Idégrundlaget for Otto Mønsted A/S er:

  • At engagere sig kapitalmæssigt i erhvervslivet gennem investeringer i børsnoterede aktier, Privat Equity fonde og i udvalgte enkelt virksomheder. Derudover investere i obligationer o.lign.
  • At stille erfaren ledelseskapacitet og relevante kompetencer til rådighed for virksomheder og fonde.
  • At se tingene gro til glæde og gavn for virksomhederne og deres medarbejdere.
  • At tjene penge som Otto Mønsteds Fond kan uddele.

Otto Mønsted A/S har den fornødne styrke til at gennemføre disse ideer. Ikke alene har vi et anerkendt navn i erhvervslivet, vi har også en handlekraftig og innovativ ledelse, der behersker koncept og strategi i alle facetter.


Et åbent, ærligt og fortroligt samarbejde med ligesindede erhvervspartnere er en del af beslutningsgrundlaget for Otto Mønsted A/S ved enhver investering.

Hver eneste erhvervsinvestering skal naturligvis løbende øges i værdi gennem innovative ledelsesprocesser, ligesom det aktuelle kapitalgrundlag skal tilpasses efter behov. Dette gælder ikke mindst i udviklingen af nye ideer og koncepter samt i opfølgningen på det besluttede forløb.