1981

Otto Mønsted A/S træder ud af
Margarine-selskabet.